วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนขนาดเล็ก


เเจ้งจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

ภาคเรียนที่2/2561 ปีงบ2562

1. หนังสือเเจ้งจัดสรร
2.บัญชีจัดสรร ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
3.บัญชีจัดสรรค่าบริหารจัดการรถกระบะรับ-ส่งนักเรียน


เเจ้งให้รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 โรง
                 1. หนังสือเเจ้ง
                 2. บัญชีจัดสรร
                3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                    3.1 ไฟล์wordเอกสารจัดจ้าง    
                    3.2 ตัวอย่าง  
                   3.3 เอกสารผู้รับจ้างประกอบด้วย
                          1) บัตรประจำตัวประชาชน
                                 2) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด
                                 3) สำเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน)
        🚩แจ้งกรอกข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ทุกขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหลัก โรงเรียนที่นำนักเรียนไป โรงเรียนเครือข่าย  
หมายเหตุ   ข้อมูลเดิมที่มีอยู่เป็นของปี 2560  กรุณาอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน  
------------>
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 7
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 8
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 9
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 10
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 7
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 8
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 7

🚩กรอกขอค่าพาหนะ ปีการศึกษา 1/2561  👉 คลิกที่นี่   (สำหรับเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561)   (ภายในวันที่  7  มิถุนายน  2561)

🚩  ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค่าพาหนะ  👉 ที่นี่  (ถ้ากรอกผิดให้กรอกใหม่ หรือ โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่)            

เเจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

1. แบบกรอกข้อมูลออนไลน์   

2. หนังสือเเจ้งโรงเรียน

3. แผนเดิมที่โรงเรียนเสนอไว้  ปี 2559-2564
     เลือกปี พ.ศ. ที่จะทำแผนใหม่เนื่องจากเเผนเดิมมีการเปลี่ยนเเปลง  ได้เลยคะ
    กรอกได้ทั้ง 4 ปี เลยคะ 2561-2564

4. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล   คลิกที่นี่

5. กรอกข้อมูลด้านบุคลากร  (ข้อมูลจะนำไปช้ประกอบการประชุม 2 พฤษภาคม 2561)
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง🚩กรอกขอค่าพาหนะ ปีการศึกษา 1/2561    คลิกที่นี่   (สำหรับเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561) 💚โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน ได้รับการอนุมัติชื่อทั้ง 11 โรงเรียนที่เสนอขอ(ยังไม่อนุมัติงบประมาณ)  ถ้ามีหนังสือที่ชัดเจน จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง   (20 มีนาคม 2561)


ที่
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
MOE Code
รายชื่อโรงเรียน
1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760031
บ้านดินทรายอ่อน     
2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760061
หนองหว้าวิทยาสรรค์
3
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760127
หนองม่วงชมพูทอง
4
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760159
ฝายหินประชารักษ์
5
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760171
บ้านป่าคา
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760178
บ้านโนนงาม
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760185
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760198
บ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปภัมถ์
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760271
บ้านถิ่น
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760272
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760280
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ด่วน  เสนอของบ 11 โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
1. หนังสือ  และเเนวทางการดำเนินการ
2. เเบบ 1
3. แบบ 2
4. แบบ 3
5. แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6
เเจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
        หนังสือเลขที่ 04172/271  ลว. 25 มกราคม 2561
         (รายงานขอเลิกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
    2. เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2560
       
ใครตกหล่นกรอกที่นี่นะคะ

👉new เเจ้งจัดสรรค่าพาหนะ รับส่งนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2560
ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูล (เเยกเป็นอำเภอ)
       ภายในวันที่11 มกราคม 2561
       โปรดกรอกข้อมูลชื่อ ผอ. โรงเรียน  / พื้นที่ /โรงเรียนที่ใกล้
(สำหรับนำส่งข้อมูลให้ สพฐ.)
      ภายในวันที่15 มกราคม 2561
      โปรดกรอกข้อมูล การประเมินจาก สมศ.
(สำหรับรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา)

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง

 
     
 เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษาดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่างเเนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


1) แนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 สพฐ.
4)  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน กรณีเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560
     😊เอกสารการบิกจ่าย   
     😍 ตัวอย่าง


การเเจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ

จัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน 1/2560   
                    
                        😍 บัญชีจัดสรร 

เเจ้งครั้งที่ 1  การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
             หนังสือเเจ้งโรงเรียน   คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 
   กรอกทุกโรง 141 โรง  หากมีเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 โปรดเเจ้ง
      (โปรดกรอกให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อใช้เป้นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจเยี่ยม        โรงเรียน กำหนดการจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง)       กรอกเฉพาะข้อมูลโรงเรียนตัวเอง ห้ามลบหรือเปลี่ยนเเปลงของโรงเรียนอื่น
    **ไม่ต้องบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลเอง

2.  ข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่

       เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามแผน  (โรงเรียนเเม่เหล็ก /โรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียนหลัก /            
       โรงเรียนมาเรียนรวม)   (ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560)  

3.  แบบฟอร์มเสนอของบประมาณค่าพาหนะสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560 คลิกที่นี่
  (ดาวน์โหลดไฟล์และส่งข้อมูลไฟล์ excel (ห้ามเปลี่ยนเเบบฟอร์ม)
     มายัง อีเมล ilovejeenan@gmail.com หรือ ไลน์โรงเรียนขนาดเล็ก
       หรือ ไลน์โรงเรียนเเม่เหล็ก  ภายในวันที่ 26  พฤษภาคม 2560)
    *หมายเหตุ
           จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน
          จำนวน 200 วันต่อคนต่อปีการศึกษา