วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560


ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูล (เเยกเป็นอำเภอ)
       ภายในวันที่11 มกราคม 2561
       โปรดกรอกข้อมูลชื่อ ผอ. โรงเรียน  / พื้นที่ /โรงเรียนที่ใกล้
(สำหรับนำส่งข้อมูลให้ สพฐ.)
      ภายในวันที่15 มกราคม 2561
      โปรดกรอกข้อมูล การประเมินจาก สมศ.
(สำหรับรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา)

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


👉new เเจ้งจัดสรรค่าพาหนะ รับส่งนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2560

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
       เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ภาคเรียนที่ 2 / 2560
😍  กรอกข้อมูลขอค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 /2560
       ภายในวันที่ 8  ธันวาคม  2560


ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่างเเนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


1) แนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 สพฐ.
4)  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน กรณีเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560
     😊เอกสารการบิกจ่าย   
     😍 ตัวอย่าง


การเเจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ

จัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน 1/2560   
                    
                        😍 บัญชีจัดสรร 

เเจ้งครั้งที่ 1  การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
             หนังสือเเจ้งโรงเรียน   คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 
   กรอกทุกโรง 141 โรง  หากมีเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 โปรดเเจ้ง
      (โปรดกรอกให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อใช้เป้นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจเยี่ยม        โรงเรียน กำหนดการจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง)       กรอกเฉพาะข้อมูลโรงเรียนตัวเอง ห้ามลบหรือเปลี่ยนเเปลงของโรงเรียนอื่น
    **ไม่ต้องบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลเอง

2.  ข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่

       เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามแผน  (โรงเรียนเเม่เหล็ก /โรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียนหลัก /            
       โรงเรียนมาเรียนรวม)   (ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560)  

3.  แบบฟอร์มเสนอของบประมาณค่าพาหนะสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560 คลิกที่นี่
  (ดาวน์โหลดไฟล์และส่งข้อมูลไฟล์ excel (ห้ามเปลี่ยนเเบบฟอร์ม)
     มายัง อีเมล ilovejeenan@gmail.com หรือ ไลน์โรงเรียนขนาดเล็ก
       หรือ ไลน์โรงเรียนเเม่เหล็ก  ภายในวันที่ 26  พฤษภาคม 2560)
    *หมายเหตุ
           จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน
          จำนวน 200 วันต่อคนต่อปีการศึกษา   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น